– 21 zwart is geschikt voor –
HP DeskJet: 3920, 3940, D1360, D1460, D1470, D1560, D2330,
D2360, D2430, D2460, F370, F375, F380, F2180, F2187, F2224,
F2280, F2290, F4140, F4172, F4180 & F4190.
HP Fax: 3180.
HP OfficeJet: 4315, 4355, J3680 & J5520.
HP PSC: 1402, 1410, 1415 & 1417.

– 22 kleur is geschikt voor –
HP DeskJet: 3920, 3940, D1360, D1460, D1470, D1560, D2330,
D2360, D2430, D2460, F370, F375, F380, F2180, F2187, F2224,
F2280, F2290, F4140, F4172, F4180 & F4190.
HP Fax: 3180.
HP OfficeJet: 4315, 4355, 5605, 5607, 5610, 5615, J3680 & J5520.
HP PSC: 1402, 1410, 1415 & 1417.

– 27 zwart is geschikt voor –
HP DeskJet: 3320, 3325, 3420, 3425, 3520, 3535, 3550,
3645, 3647, 3650, 3745, 3845, 5650, 5652, 5655 & 5850.
HP OfficeJet: 4212, 4215, 4219, 4252, 4255,
4315, 4355, 5605, 5607, 5610, 5615, 6110 & J5520.
HP PSC: 1210, 1213, 1215, 1217, 1219, 1311, 1312, 1315, 1315s & 1317.

– 28 kleur is geschikt voor –
HP DeskJet: 3320, 3325, 3420, 3425, 3520, 3535, 3550,
3645, 3647, 3650, 3745, 3845, 5650, 5652, 5655 & 5850.
HP OfficeJet: 4105, 4110, 4212, 4215, 4219, 4252, 4255 & 6110.
HP PSC: 1110, 1200, 1205, 1210, 1213, 1215,
1217, 1219, 1310, 1311, 1312, 1315, 1315s & 1317 .

– 56 zwart is geschikt voor –
HP DeskJet: 450ci, 450cbi, 450wbt, 5145, 5150, 5151, 5550,
5552, 5650, 5652, 5655, 5850, 9650, 9670, 9680 & 9680gp.
HP OfficeJet: 4105, 4110, 4212, 4215, 4219, 4252, 4255,
5505, 5510, 5515, 5605, 5607, 5610, 5615, 6110 & J5520.
HP Photosmart: 7150, 7260, 7345, 7350, 7450, 7459,
7550, 7655, 7660, 7755, 7760, 7762, 7960 & 7690gp.
HP PSC: 1110, 1200, 1205, 1210, 1213, 1215, 1217, 1219, 1310,
1311, 1312, 1315, 1315s, 1317, 1340, 1350, 1355, 2105, 2108,
2110, 2115, 2171, 2175, 2179, 2210, 2410 & 2510.

– 57 kleur is geschikt voor –
HP DeskJet: 450ci, 450cbi, 450wbt, 5145, 5150, 5151, 5550, 5552, 5650,
5652, 5655, 5850, 9650, 9670, 9680, 9680gp, F4140, F4172, F4180 & F4190.
HP OfficeJet: 4105, 4110, 4212, 4215, 4219,
4252, 4255, 5505, 5510, 5515 & 6110.
HP Photosmart: 100, 130, 145, 230, 245, 7150, 7260, 7345, 7350,
7450, 7459, 7550, 7655, 7660, 7755, 7760, 7762, 7960 & 7690gp.
HP PSC: 1110, 1200, 1205, 1210, 1213, 1215, 1217, 1219, 1310,
1311, 1312, 1315, 1315s, 1317, 1340, 1350, 1355, 2105, 2108,
2110, 2115, 2171, 2175, 2179, 2210, 2410 & 2510.