Privacybeleid VOF JAMOS

https://www.Inktset.nl

 

Over ons privacybeleid

VOF JAMOS geeft veel om jouw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over jou en jouw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen jouw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van VOF JAMOS. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 22/05/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over jou door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan jou uit op welke wijze wij jouw gegevens opslaan en hoe wij jouw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten je hebt met betrekking tot de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als je vragen hebt over ons privacybeleid kun je contact met ons opnemen, je vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

 

Over de gegevensverwerking

Hieronder kun je lezen op welke wijze wij jouw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

 

Webwinkelsoftware

WordPress i.s.m. WooCommerce

Onze webwinkel is ontwikkeld met WordPress in samenwerking met WooCommerce. Deze software is ontwikkeld door Automattic. Automattic levert de software en zorgt regelmatig voor updates. Automattic is niet verantwoordelijk of betrokken bij het onderhouden van de webwinkel. Jouw gegevens worden nooit gedeeld met Automattic.

Met WordPress/WooCommerce verzamelen we je gegevens die we nodig hebben voor het verwerken van je bestellingen. Deze gegevens worden op onze server opgeslagen en 7 jaar bewaard voor wettelijke administratieve doeleinden. Wil je jou gegevens eerder verwijdert hebben neem dan contact met ons op.  

Meer informatie: WordPress.orgWooCommerce.comAutomattic.com

 

Webhosting & E-mail

SiteGround

Onze webshop staat op een server van SiteGround. Persoonsgegevens die je ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Dit houd in dat alle gegevens die op onze website staan en/of worden verzamelt op de servers bij SiteGround worden opgeslagen. SiteGround heeft alleen met onze toestemming toegang tot onze en jouw gegevens die op deze server staan. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat wij technische ondersteuning nodig hebben omdat er problemen zijn met de server. Medewerkers van SiteGround dienen dit dan te verhelpen, het kan dan voorkomen dat zij hierbij gegevens kunnen inzien die op de server staan. SiteGround zal jouw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. SiteGround is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.

Wij maken voor ons e-mailverkeer ook gebruik van de diensten van SiteGround. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van jouw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. SiteGround heeft geen toegang tot onze postvakken en wij behandelen al ons e-mailverkeer strikt vertrouwelijk. Ontvangen en verstuurde e-mails worden 2 jaar bewaard voor garantie en juridische doeleinden en daarna verwijdert, tenzij anders aangegeven. Wil je jou e-mails eerder verwijdert hebben neem dan contact met ons op. 

Meer informatie: SiteGround.com

 

Payment processors

Mollie

Voor het afhandelen van een deel van de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt jouw naam, adres en woonplaatsgegevens en jouw betaalgegevens zoals jouw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor jouw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan geanonimiseerde gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van jouw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart jouw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan (7 jaar).

De volgende gegevens worden met Mollie gedeeld en/of door Mollie verzameld:

 • Je betaalgegevens (bijvoorbeeld bankrekeningnummer of creditcardnummer);
 • Je IP-adres;
 • Je internetbrowser en apparaat type;
 • In sommige gevallen, je voor- en achternaam;
 • In sommige gevallen, je adresgegevens;
 • In sommige gevallen, informatie over het product of de dienst die door jou werd afgenomen bij Inktset.nl;
 • Overige persoonsgegevens welke je actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch contact met Mollie. 

Meer informatie: Mollie.com

 

AfterPay

Voor het afhandelen van een deel van de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van AfterPay. AfterPay verwerkt jouw naam, adres en woonplaatsgegevens en jouw betaalgegevens zoals jouw bankrekening- of creditcardnummer. AfterPay heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. AfterPay behoudt zich het recht voor jouw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan geanonimiseerde gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van jouw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van AfterPay dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. AfterPay bewaart jouw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan (7 jaar).

De volgende gegevens worden met AfterPay gedeeld en/of door AfterPay verzameld:

 • naam
 • e-mailadres
 • postadres
 • geboortedatum
 • telefoonnummer
 • factuurgegevens
 • rekeningnummer
 • orderinformatie zoals productnamen;
 • financiële informatie zoals negatieve betaalhistorie;
 • historische informatie zoals bestelhistorie;
 • IP adres;
 • device ID’s en overige device informatie zoals browser, operating system;
 • bron van dataverzameling zoals webbrowser, mobile browser, applicatie;
 • geografische informatie.

Meer informatie: AfterPay.nl

 

Beoordelingen

WebwinkelKeur

Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als je een review achterlaat via WebwinkelKeur dan ben je verplicht om je naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan jouw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert je naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met je opnemen om een toelichting op jouw review te geven. In het geval dat wij je uitnodigen om een review achter te laten delen wij jouw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel je uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van jouw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

De volgende gegevens worden met WebwinkelKeur gedeeld en/of door WebwinkelKeur verzameld:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Ordernummer

Meer informatie: WebwinkelKeur.nl

 

Verzenden en logistiek

PostNL (MyParcel)

Als je een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om jouw pakket bij je te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Daarnaast maken wij gebruik van de diensten van MyParcel voor het aanmaken van de verzendlabels. MyParcel is een dochterbedrijf van PostNL. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij een aantal van jouw persoonsgegevens met PostNL moeten delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL jouw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

De volgende gegevens worden met PostNL (MyParcel) gedeeld en/of door PostNL (MyParcel) verzameld:

 • naam
 • straatnaam
 • huisnummer (+ eventuele toevoeging)
 • postcode
 • woonplaat
 • Ordernummer

Meer informatie: PostNL.nl

 

Facturatie en boekhouden

Facturatie en boekhouden word volledig intern afgehandeld. Hier worden dus geen gegevens met derden gedeeld.

 

Externe verkoopkanalen

Wij verkopen op dit moment niet via externe verkoopkanalen.

 

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken je gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die je verstrekt. Wij gebruiken je gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als je gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op jouw verzoek – op een later moment contact met je op te nemen, vragen wij je hiervoor expliciet toestemming. Je gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om je bestelling te kunnen verwerken. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld IP-adressen, type en versie webbrowsers (Chrome, Safari, Edge, FireFox) en besturingssystemen (Windows, MacOS, iOS, Android) zijn geen persoonsgegevens. Het IP-adres wordt gebuikt om het aantal unieke bezoekers te meten en om bijvoorbeeld hackers tegen te gaan. Wanneer een IP-adres probeert binnen te komen op onze beveiligde admin gedeelte wordt dit IP-adres gecontroleerd met een lijst met IP-adressen die toestemming hebben om in te loggen. Wanneer er dus een inlogpoging wordt gedaan vanaf een onbekend IP-adres word dit direct geblokkeerd en kan dit IP-adres geen gebruik meer maken van de website. De overige informatie wordt gebruikt om onze website te verbeteren en te zorgen dat onze website op alle verschillende platformen goed werkt. 

 

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan VOF JAMOS op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen je gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

 

Bewaartermijnen

Wij bewaren je gegevens zolang je klant van ons bent. Dit betekent dat wij je klantprofiel bewaren totdat je aangeeft dat je niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken of langer dan 7 jaar geen gebruik meer hebt gemaakt van je account. Als je bij ons aangeeft dat je geen gebruik meer wenst te maken van onze diensten zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek en uw account verwijderen. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met jouw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt (7 jaar) bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot jouw account aangezien deze is verwijdert.

 

Je rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb je als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen je hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe je zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van je gegevens enkel naar jouw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat je de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij je vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt je in de machine leesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. Je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat wij jouw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 28 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 28 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 28 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot je de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 28 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over je die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

Je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door of in opdracht van VOF JAMOS. Als je bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van jouw bezwaar. Is jouw bezwaar gegrond dan zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan jou ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. Je hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken je gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Ben je van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vind je echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot jou verwerken, dan brengen wij je daarvan per e-mail op de hoogte.

 

Contactgegevens

VOF JAMOS

Breed 29, 1621 KA HOORN, Nederland

T (0229) 213 414

E info [at] inktset.nl

Contactpersoon voor privacyzaken

Erwin Haring